Publicerad i OSK:s tidning Oceanseglaren nr 3-2023