Downshifting

Publicerad i Oceanseglaren nr 1 – 2017

Downshifting är en rörelse som strävar efter att minska konsumtion och miljöpåverkan genom att leva enklare. Det handlar om att bättre ta tillvara både materiella och mänskliga resurser. För att nå dit behöver man jobba mindre och lära sig att leva på en lägre inkomst. Ett sätt är för några att flytta ut på landet och försöka bli självförsörjande medan det för andra kan handla om att bo i en liten lägenhet i stan och slippa långa resor och beroende av bil.

Drömmen om långsegling handlar nog för de flesta om att komma nära naturen och att leva ett liv i harmoni med de egna behoven, att få möjlighet till ett enklare liv i ett rimligt tempo och på egna premisser. Drivkraften kan vara en längtan efter att komma bort från stress och krav. Kanske kan detta verka utopiskt och världsfrånvänt men frågan är om maximal produktion och konsumtion självklart är bäst för människan och jorden?

Hur ser då verkligheten ut för oss långseglare? Tiden innan avsegling blir ofta pressad därför att det är så mycket som ska fixas. Båten ska bli klar ett visst datum. Nu måste vi jobba mer än någonsin för att tjäna ihop pengar till alla utgifter. Hemma är det tusen åtaganden som behöver avslutas. Hur många har inte efter avseglarfest och avvikning vid hemmabryggan smitit in i första bästa ankarvik och slutkörda försökt samla kraft för att fortsätta resan. När vi väl kommer iväg tar andra krav vid, både våra egna och omgivningens förväntningar hänger över oss. Då gäller det att passa väderfönster, hinna se och uppleva alla platser vi seglar förbi, besättning ska plockas upp och lämnas av i rätt tid och plats och så måste bloggen uppdateras. Kan det också i vår förening och i våra kretsar bli en omedveten tävlan om att komma så långt bort som möjligt eller till mer och mer exotiska och exklusiva resmål?

Vi har inför vår nya resa frågat oss om det är så här det måste vara. Det var ju inte det här som fick oss att längta efter friheten på havet och göra oss nyfikna på nya upplevelser. Hållbarhet handlar inte bara om hushållning med materiella resurser utan också om möjligheten att leva ett rimligt liv. Vad kan vi göra för att undvika att den här pressen tar över?

Vi funderade på hur vi långsiktigt skulle kunna leva ombord på vår båt, stanna så länge vi önskade på en plats och känna friheten att segla vidare när vi själva var redo?

Inspirerade av våra barn som ägnat en hel del tid åt volontärarbete tänkte vi försöka oss på ett nytt sätt att långsegla. I vår startar vi vår resa och har en lite annorlunda idé om hur vi ska genomföra den. Vi hittade en organisation för volontärarbete som kallas Workaway. Där erbjuder man sin arbetskraft mot mat och husrum eller, i vårt fall, kanske bryggplats. På så sätt tänker vi oss att dra ner våra omkostnader och samtidigt lära känna människor och platser vi reser till. Ofta rör det sig om småskaliga miljöprojekt som man får hjälpa till att genomföra. Den mest udda och egenartade platsen ligger kanske alldeles runt hörnet. Genom att stanna upp och komma lokalbefolkningen in på livet och genom att bo och arbeta ihop hoppas vi på att hitta platser som inte beskrivs i någon guide- eller pilotbook.

Den här gången är målet på allvar en längesegling mer än en långsegling.